भारतीय सेनेतील निवृत तज्ञांचे नियमित प्रशिक्षण व अनुभवी मार्गदर्शन