गट चर्चा, प्रश्नमंजुषा व व्यक्तीमत्व विकासाचे अध्ययन