दर आठवड्याला टेस्ट पेपर, शारीरिक चाचणी, चालू घडामोडी मंथन