ध्येय गाठलेल्या यशवंत व्यक्तींकडून मार्गदर्शन व सेमिनार